Scan

Thumbnail

Waar staat u?

De scan is een belangrijke eerste stap. Zo krijgen wij, maar ook u, gericht inzicht in waar u, uw mensen, uw organisatie zich nu bevindt en waar naartoe kan worden bewogen. Van A naar Beter?Welke transformatie is mogelijk? In de scan zal naar de volgende elementen worden gekeken:

  • Mens (vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, plezier, etc)
  • Organisatie (leiderschap, processen, ruimte, etc)
  • ICT (wat, hoe, etc)

Let op: Hierbij wordt ook buiten de gebaande paden getreden!

Wat gaan we doen?

De scan bestaat uit een aantal stappen (niet noodzakelijk in deze volgorde):

  • Gesprekken met directie en management
  • Gesprekken met sleutelpersonen
  • EnquĂȘte
  • Belbin testen indien gewenst